Hai Chàng Trai Cạo Râu Poster

SKU:SMC009-5
290,000₫

Mô tả: Chúng mình khao khát những kết nối sâu sắc giữa con người với nhau. Chúng mình là 'so much closer'.

Kích thước: A4 (20 cm x 30 cm)

Công dụng: Trang trí

Chất liệu: Bản in kỹ thuật số


We long for deep connections between human beings. We are 'so much closer'. This art print is a digital print in the size of A4 paper and used for decoration purposes.

  • Dimension: A4 Paper (20 x 30 cm)
  • Material: Art paper

 

 Hai Chàng Trai Cạo Râu Poster