Hang In There Postcard

SKU:SMC001-20
55,000₫
Hoặc trả qua 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
(áp dụng cho đơn hàng từ 100,000₫, chỉ trả trước từ 33,000₫)

Description

We long for deep connections between human beings. We are 'so much closer'. This product is a card with envelope in the dimension of 12.5 cm x 16.5 cm and it is made from art paper. 


Mô tả: Chúng mình khao khát những kết nối sâu sắc giữa con người với nhau. Chúng mình là 'so much closer'.

Kích thước: 12.5cm x 16.5cm

Công dụng: Thiệp kèm bao thư

Chất liệu: Giấy mỹ thuật

Review

 Hang In There Postcard
 Hang In There Postcard
product