Flower Pot Postcard - Chậu Hoa

SKU:CMH007-14
40,000₫

"I'm Cao Minh Huy with a small corner of 141 NOTES. This is the place where my creations are printed into Postcards, Paintings... With a cute style mixed with tradition, I hope to bring many interesting perspectives through my works."

  • How to use: Decorate, write wishes, give with gifts...
  • Description: One Envelope + One Postcard / 1 set
  • Dimension: 10cm x 14cm

Mình là Cao Minh Huy với góc nhỏ 141 NOTES. Đây là nơi với những sáng tác của mình được in ấn thành Postcard, Tranh...Với phong cách dễ thương đan xen với truyền thống, mình mong rằng sẽ mang đến nhiều góc nhìn hay ho qua các tác phẩm của mình.

  • Cách dùng: Dùng để trang trí, ghi lời chúc, tặng kèm quà...
  • Mô tả: Một phong bì + Một Postcard / 1 bộ
  • Kích thước: 10cm x 14cm
 Flower Pot Postcard - Chậu Hoa
product.style-03