Hội phố 2021

SKU:NHG003
239,000₫
hoặc 79,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Hội Phố is a quick Vietnamese themed card game for 3-5 players. During the game, players will try to gain Contracts by having the most money each round or by using Merchant’s skills. The first player to gain a required number of Contracts is the final winner. There are 15 merchants with 15 unique skills and 5 Ship Cards. Players play a card simultaneously and compare reputation, the players who have the highest and second highest reputation merchant gain money while the lowest merchant triggers skill.

  • Material: Paper, Cardboard
  • Size: 15 x 10 x 5 cm
  • Number player: 3-5
  • Preservation: Stored in a place with room temperature, low humidity, and not directly exposing to sunlight

Trong Hội Phố, người chơi sẽ được quay về phố cảng Hội An khoảng thế kỷ XVI-XVII. Sắm vai Hội Chủ điều hành một thương hội tiếng tăm, bạn sẽ sử dụng đồng vốn đến từ triều đình, tiến cử thương nhân của mình để cạnh tranh với các thương hội khác hoặc thực hiện mưu kế độc đáo của mỗi thương nhân hòng kiếm tiền và chiếm lợi thế trên thương trường

Trong trò chơi, người chơi sẽ cố gắng đạt được Hợp đồng thương mại bằng cách kiếm nhiều tiền nhất mỗi vòng hoặc bằng cách sử dụng các kỹ năng của Thương gia. Người chơi đầu tiên đạt được số lượng Hợp đồng cần thiết là người chiến thắng cuối cùng. Có 15 thương nhân với 15 kỹ năng độc đáo và 5 Thẻ tàu. Trong lượt, người chơi đồng thời hạ một thẻ và so sánh danh tiếng, những người chơi có thương nhân danh tiếng cao nhất và nhì sẽ nhận được tiền trong khi thương nhân có danh tiếng thấp nhất sẽ kích hoạt kỹ năng.

  • Chất liệu: Giấy, giấy bồi
  • Kích thước: 15 x 10 x 5 cm
  • Số người chơi: 3-5 người
  • Bảo quản: Bảo quản ở nơi có nhiệt độ phòng, độ ẩm thấp, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời

Review

 Hội phố 2021
 Hội phố 2021
 Hội phố 2021
 Hội phố 2021
 Hội phố 2021
product