Hộp Tư Duy Thiết Kế Cards

SKU:SMC018
380,000₫
hoặc 126,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Có lẽ bạn đã không còn xa lạ với tư duy thiết kế, một phương pháp tư duy giải quyết vấn đề lấy nhu cầu của con người làm trọng tâm. Chiếc hộp này sẽ một lần nữa nhắc lại 5 bước của phương pháp tư duy đơn giản này, dù trong thực tế khi áp dụng thì nó sẽ lộn xộn và rắc rối hơn rất nhiều, vì cái gì đụng đến con người thì cũng nhiều lớp lang ẩn ẩn hiện hiện, phức tạp vô cùng! Tuy vậy một quy trình với từng bước cụ thể cũng sẽ là một trợ thủ đắc lực trong việc đơn giản và cấu trúc hóa mớ bòng bong đó. (Những gì không cần thiết phải lộn xộn thì hãy sắp xếp nó thật ngăn nắp, khi đó những mớ bòng bong sẽ thỏa sức mà tung hoành.) Có lẽ vì vậy mà phương pháp tư duy này đang được áp dụng bởi nhiều nhiều �tổ chức từ nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới.

Vẻ đẹp của tư duy thiết kế nằm ở… chính bạn. Chắc nó cũng không đẹp gì hơn những phương pháp giải quyết vấn đề khác đâu, cho đến khi bạn phả vào trong đó những chất liệu tư duy mà bạn tìm thấy được. Nó chỉ có thể đóng vai trò như một tấm bản đồ chỉ đường, nhưng để tận mắt nhìn thấy cái đẹp thì chính bạn phải đặt từng bước chân lên những vùng đất đó. Mà trước tiên là phải đi qua từng cung đường rất ít bằng phẳng (nhưng không có nghĩa là bạn không thể tận hưởng chúng). Đó chính 5 bước giải quyết vấn đề quen thuộc:

— Bước 1: Thu thập thông tin để hiểu sâu sắc sự phức tạp của vấn đề
— Bước 2: Phân tích thông tin để xác định chính xác vấn đề nên được giải quyết
— Bước 3: Sáng tạo thật nhiều ý tưởng để gạn lọc ra một vài ý tuởng tốt
— Bước 4: Phát triển mẫu thử để kiểm tra hiệu quả ban đầu của các ý tưởng được chọn
— Bước 5: Kiểm chứng hiệu quả của các mẫu thử (và cả quá trình tư duy trước đó) để bắt đầu lại một cách thông thái hơn.
---------------------------------

Perhaps you are no longer unfamiliar with design thinking, a problem-solving thinking method that focuses on human needs. This box will once again repeat the 5 steps of this simple thinking method, although in reality when applied, it will be much more messy and complicated, because everything that touches people has many layers. Lang hidden and appeared, extremely complicated! However, a process with specific steps will also be a great help in simplifying and structuring that mess. (If you don't need to be messy, arrange it neatly, then the mess will be free to roam.) Maybe that's why this thinking method is being applied by many people. organizations from many fields around the world.

The beauty of design thinking lies in…you. It's probably no more beautiful than other problem-solving methods, until you inject into it the thinking materials you find. It can only act as a road map, but to see the beauty with your own eyes, you must set foot on those lands yourself. First of all, you have to go through each road, which is very less flat (but that doesn't mean you can't enjoy them). Those are 5 steps to solve familiar problems:

— Step 1: Collect information to deeply understand the complexity of the problem
— Step 2: Analyze the information to determine the exact problem that should be solved
— Step 3: Create a lot of ideas to filter out a few good ideas
— Step 4: Develop a prototype to test the initial effectiveness of selected ideas
— Step 5: Verify the effectiveness of your prototypes (and previous thinking processes) to start over more intelligently

Review

 Hộp Tư Duy Thiết Kế Cards
product