Lặng Scented Candle

SKU:GUCA004
345,000₫
hoặc 115,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Notes: wine, yellow rose

Scent description: what is better than the feeling of entering a romantic date with your lover and endless stories

Weight: 5.8 oz (165g)

Burning time: 30 hours

 

Nốt hương: rượu vang, hoa hồng vàng

Mô tả mùi: còn gì tuyệt vời hơn cảm giác khi bước vào một buổi hẹn hò lãng mạn với người thương và những câu chuyện không hồi kết

Khối lượng: 5.8 oz (165gr)

Thời gian đốt: 30 giờ

Review

 Lặng Scented Candle
product