Love Wins Print

SKU:PIX010
150,000₫
hoặc 50,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Pixie Prints card sets and prints designs offer unique handmade products to decorate your house and gift to others.

Love wins: 

  • Spread the love! By putting this up in your house or gifting it to someone you can decorate your walls with positivity and joy. 
  • Size: A4
  • How to use: House decoration, gifts 

Pixie Prints cung cấp các sản phẩm bộ thiệp và thiết kế in thủ công độc đáo để trang trí ngôi nhà của bạn và làm quà tặng cho người khác.

Love wins:

  • Hãy lan tỏa tình yêu thương! Bằng cách đặt nó trong nhà của bạn hoặc tặng nó cho ai đó, bạn có thể trang trí và lồng ghép vào các bức tường của mình với thông điệp tích cực và vui vẻ.
  • Kích thước: A4
  • Cách sử dụng: Trang trí nhà, quà tặng 

Review

 Love Wins Print
 Love Wins Print
product