Đường Về - So Much Closer

SKU:SMC012-1
580,000₫
hoặc 193,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
Tiêu đề:

Description

Information

 • Page: 148
 • Size: A5 notebook
 • Paper: 150gsm
 • Content: 8 chapters represented 8 aspects of life for you to pay attention to and build your self-identity around
 • Blank pages blended with prompted pages
 • Illustrated by Eric Nguyễn

Thông tin cuốn sổ:

 • Hai phiên bản: Tiếng Việt (Đường về) và tiếng Anh (This is home)
 • Số trang: 148 trang 
 • Kích thước: A5
 • Chất liệu: Giấy mỹ thuật 150gsm
 • Nội dung gồm 8 chương là 8 chủ đề xoay quanh chính bạn, thôi thúc bạn tìm ý để ghi chép, thông qua đó ghi nhớ và tạo dựng bản sắc của chính mình
 • Xen kẽ những trang trắng để viết tự do là những trang có sẵn câu hỏi gợi ý
 • Xuyên suốt cuốn sổ là hình mình họa bởi bạn Eric Nguyễn

Review

 Đường Về - So Much Closer
 Đường Về - So Much Closer
 Đường Về - So Much Closer
 Đường Về - So Much Closer
 Đường Về - So Much Closer
 Đường Về - So Much Closer
product