Oneness Cards - Vietnamese

SKU:GA006
300,000₫
hoặc 100,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Description

Oneness is a set of cards designed very specifically in terms of both artistic form and content meaning. Oneness includes inspirational cards on all aspects of life: emotions, balance, creativity,... The colorful cards carry a message of strength to the reader, worthy of being on everyone's bookshelf.

Information:

  • Material: High quality paper
  • Set: 48 cards
  • Language: English or Vietnamese

Instructions for use:
Read like a book about life's problems, or draw 1 card at random every day to reflect on a certain problem in life, thereby finding solutions for yourself and achieve your goals in life.


Oneness là một bộ bài được thiết kế vô cùng đặc biệt về cả hình thức mỹ thuật lẫn ý nghĩa nội dung. Bộ bài gồm các lá bài truyền cảm hứng về mọi mặt vấn đề trong cuộc sống: cảm xúc, sự cân bằng, sức sáng tạo,... Các lá bài đầy màu sắc được mang thông điệp truyền sức mạnh cho người đọc, xứng đáng nằm trên tủ sách của mọi người.

Thông tin sản phẩm:

  • Chất liệu: giấy cao cấp
  • Set: 48 lá bài 
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng:
Đọc như một cuốn sách về các vấn đề trong cuộc sống, hoặc mỗi ngày bốc ngẫu nhiên 1 lá bài ra để bản thân suy ngẫm về 1 vấn đề nhất định trong cuộc sống, từ đó tìm ra các giải quyết cho bản thân và đạt được những mục tiêu trong cuộc sống.

Review

 Oneness Cards - Vietnamese
product