Planet Earth And Healthy Living Cards

SKU:GA009
450,000₫
hoặc 150,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Planet Earth and healthy living Cards is a set of cards with handmade illustrations, packaged in a protective gift box. A deck of mindfulness cards to raise consciousness of the connection between care for the planet, and our own health and happiness. The Healthy Earth & Life Deck reminds us we too, are part of nature, and any harm we do to the planet is reflected in our own dis-ease. Step into wellness with inspirational messages for eco-friendly living and sustainable, healthy habits. Remind yourself and others to live in alignment with nature.

Product information:

  • Includes 48 inspirational cards 
  • Using high quality 400 gsm paper and certified by FSC 
  • Includes explanatory leaflet

Usage: Finding a quiet place and then drawing a card to reflect each day will help you transform yourself by connecting to air, water, plants and animals, improve healthy habits and inspire mindful eating . You can use the cards every morning to bring positive inspiration into your life.


Planet Earth and healthy living Cards là bộ bài có hình minh họa thủ công, được đóng gói trong một hộp quà. Một bộ bài tâm hồn để nâng cao ý thức về mối liên hệ giữa việc chăm sóc cho hành tinh với sức khỏe và hạnh phúc của chính mình. Bộ bài nhắc nhở rằng mỗi người chúng ta cũng là một phần của tự nhiên và bất kỳ tác hại nào gây ra cho hành tinh đều ảnh hưởng đến chính cuộc sống của mình. Bước vào cuộc sống khỏe mạnh với những thông điệp đầy cảm hứng về lối sống thân thiện với môi trường và những thói quen lành mạnh, bền vững, bộ bài nhắc nhở bản thân bạn và mọi người về lối sống phù hợp với thiên nhiên. 
Thông tin sản phẩm:
  • Bao gồm 48 lá bài truyền cảm hứng 
  • Sử dụng giấy 400 gsm chất lượng cao và được chứng nhận bởi FSC 
  • Bao gồm tờ giải thích về bộ bài
Cách sử dụng: Tìm một nơi yên tĩnh và rút ra một lá bài để ngẫm nghĩ mỗi ngày sẽ giúp bạn kết nối bản thân với không khí, nước, thực vật và động vật, xây dựng thói quen lành mạnh và truyền cảm hứng cho việc ăn uống chánh niệm. Bạn có thể sử dụng các lá bài vào mỗi sáng để mang lại cảm hứng tích cực cho cuộc sống của mình.

Review

 Planet Earth And Healthy Living Cards
 Planet Earth And Healthy Living Cards
 Planet Earth And Healthy Living Cards
product