Card Tổng hợp

SKU:MMR-CK003
60,000₫
Hoặc trả qua 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
(áp dụng cho đơn hàng từ 100,000₫, chỉ trả trước từ 33,000₫)

Description

Thiệp là nơi chứa những lời tâm tư, tình cảm mà chúng ta muốn gửi đến những người mà chúng ta thương yêu vào những dịp đặc biệt. Với thiệp của MaruByMy, sẽ giúp bạn hoàn thiện việc truyền tải yêu thương, mang lại sự ấm áp và tinh tế cho lời nhắn nhủ của bạn.
Kích thước:
Chất liệu:

Greeting cards serve as more than just vessels for the thoughts and emotions we wish to convey to our loved ones on special occasions. MaruByMy's cards elevate your ability to express affection, infusing each message with warmth and charm
Dimensions:
Material:

Review

 Card Tổng hợp
product