Potatoprint (Standard) Poster

SKU:SFH006
350,000₫
hoặc 116,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

"Sofia is a multidisciplinary creative designer originally born in Sweden, working with clients around the world. She takes her job serious with the mission to create playful, innovative and motivating designs for a happier and more sustainable world."

  • Original wall poster printed by individually cut potatos.
  • Dimension: A3 (30x42cm)
  • Every print is unique.

"Sofia là một nhà thiết kế sáng tạo đa ngành sinh ra ở Thụy Điển, làm việc với các khách hàng trên khắp thế giới. Cô ấy thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc với sứ mệnh tạo ra những thiết kế vui tươi, sáng tạo và thúc đẩy vì một thế giới hạnh phúc và bền vững hơn."

  • Poster được in bởi khoai tây.
  • Kích thước: A3 (30x42cm)
  • Mỗi tác phẩm là duy nhất.

Review

 Potatoprint (Standard) Poster
product