Simple Thing Postcard - Điều giản đơn

SKU:CMH007-11
40,000₫
Hoặc trả qua 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
(áp dụng cho đơn hàng từ 100,000₫, chỉ trả trước từ 33,000₫)

Description

Với phong cách dễ thương đan xen với truyền thống, những tác phẩm của Cao Minh Huy mang đậm những hình ảnh, chân dung giản dị mà bạn dễ bắt gặp trong cuộc sống. Việc chăm sóc và tôn trọng những giá trị cốt lõi là điều đặc biệt mà bạn sẽ cảm nhận được qua sự chân thành trong từng tác phẩm của Cao Minh Huy.
Kích thước: 10cm x 14cm
Note : Một phong bì + Một Postcard / 1 bộ

With a cute style mixed with tradition, Cao Minh Huy's masterpieces are filled with simple images and portraits that you can easily encounter in life. Caring for and respecting core traditional values ​​is something special that you will ever feel through the sincerity in each of Cao Minh Huy's works.
Dimensions: 10cm x 14cm

Review

 Simple Thing Postcard - Điều giản đơn
 Simple Thing Postcard - Điều giản đơn
product