The Covid Times 1

SKU:TH001-1
365,000₫
hoặc 121,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
Kích thước:

Description

Tuyet Han's artwork mostly pointed at democratizing beauty standards and promoting tolerance towards differences as well as express her feelings in the early stage of life. Accordingly, she is known for her presentation of feminine aesthetics that condensed into muted colors.

 • Size: 
  • A4 20x30 cm
  • A3 42 x 29,7 cm
 • Material: Digital print

Các tác phẩm nghệ thuật của Tuyết Hân hầu hết hướng đến việc dân chủ hóa các tiêu chuẩn cái đẹp và đề cao sự khoan dung đối với sự khác biệt cũng như bày tỏ cảm xúc của cô trong giai đoạn đầu đời. Theo đó, cô được biết đến với khả năng thuyết trình về thẩm mỹ nữ tính cô đọng trong những màu sắc trầm lặng.

 • Size: 
  • A4 20x30 cm
  • A3 42 x 29,7 cm
 • Chất liệu: In kỹ thuật số

 

Review

 The Covid Times 1
product