Embroidered Valentine Card

SKU:EMC-valentine
80,000₫
Hoặc trả qua 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
(áp dụng cho đơn hàng từ 100,000₫, chỉ trả trước từ 33,000₫)

Description

Có vô số cách để thể hiện tình cảm đến những người bạn yêu quý, và một trong những cách đó là qua chiếc thiệp thêu tay, một tác phẩm mỹ thuật mà Emo Colors đã dành rất nhiều công sức để thêu từng đường may mũi chỉ một cách tỉ mỉ. Đó sẽ là điểm nhấn rực rỡ và nổi bật nhất mà bạn có thể tìm thấy trong một chiếc thiệp nhỏ xinh.
Kích thước:
Chất liệu:

There are countless ways to express your love to your loved ones, and one of those ways is through a hand-embroidered card, a work of art that Emo Colors has put a lot of effort into embroidering every stitch carefully. That will be the most brilliant and outstanding highlight you can spot in a small cute card
Dimensions:
Material:

Review

 Embroidered Valentine Card
product