TN - Xin lỗi

SKU:IHBT036
38,000₫
Hoặc trả qua 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
(áp dụng cho đơn hàng từ 100,000₫, chỉ trả trước từ 33,000₫)

Description

Xin lỗi is a product of the Tap Nham Collection from I Have Been There brand. The collection sends the message that face difficulties and uncertainties with joy and a smile on your lips to receive the good things that are waiting forward.

Product information:

 • Size: 11 x 15cm
 • Materials: High quality coated art paper, high quality Japanese kraft paper, ink 
 • Printed card from exclusive digital drawings
 • Products include:
  • 1 card
  • 1 kraft paper envelope

Instructions for use

 • A work-of-art
 • A card for a beloved one
 • A decor picture for your own corne

Xin lỗi là sản phẩm thuộc Tạp Nham Collection đến từ thương hiệu I Have Been There. Bộ sưu tập gửi đến thông điệp rằng hãy đối diện với những khó khăn, chông chênh bằng niềm vui và nụ cười trên môi để đón nhận những điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước.

Thông tin sản phẩm:

 • Kích thước thiệp: 11 x 15cm
 • Chất liệu: Giấy mỹ thuật tráng phủ cao cấp, giấy kraft Nhật cao cấp, mực in
 • Thiệp in từ bản vẽ kỹ thuật số độc quyền
 • Sản phẩm bao gồm:
  • 1 tấm thiệp
  • 1 phong bì giấy kraft

Hướng dẫn sử dụng:

 • Một tác-phẩm-nghệ-thuật
 • Một tấm thiệp gửi tặng người thương
 • Một bức tranh decor cho góc riêng của mình

Review

 TN - Xin lỗi
 TN - Xin lỗi
 TN - Xin lỗi
product