You, Me, Everything

SKU:SMC001-29 Out of stock
55,000₫
Hoặc trả qua 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
(áp dụng cho đơn hàng từ 100,000₫, chỉ trả trước từ 33,000₫)

Description

We long for deep connections between human beings. We are 'so much closer'.

Product information:

Materials: 300gsm fine art paper

Dimensions: 12x16cm

Products include:

  • 1 card
  • 1 envelope with elegant cream color

Chúng mình khao khát những kết nối sâu sắc giữa con người với nhau. Chúng mình là 'so much closer'.

Thông tin sản phẩm:

Chất liệu: Giấy mỹ thuật 300gsm 

Kích thước: 12x16cm

Sản phẩm bao gồm:

  • 1 tấm thiệp
  • 1 bao thư đính kèm màu kem nhã nhặn

Review

 You, Me, Everything
product