Bộ 64 câu hỏi Chuyện Trò - Lần Đầu Tiên

SKU:CT002-6
175,000₫
hoặc 58,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Sẽ có nhiều những lần sau nữa.

Nhưng sẽ không lần nào giống như lần nào.

Không lần nào giống như lần đầu tiên.

chuyệntrò “Lần Đầu Tiên” là bộ sưu tập những câu hỏi cho một ngày bạn chợt tự hỏi “Lần đầu tiên mình làm một việc gì đó, gần đây nhất, là khi nào?”.

Hi vọng bạn sẽ có một khoảng thời gian thú vị.

LƯU Ý NHỎ NẾU BẠN MUA NHIỀU BỘ CÂU HỎI
Giữa các bộ câu hỏi của  chuyệntrò luôn có một số câu hỏi chung.

 chuyệntrò vẫn luôn cập nhật các câu hỏi mới để đảm bảo nội dung đa dạng và hạn chế trùng lặp.

Tuy nhiên, giữa các bộ vẫn sẽ có một tỉ lệ câu hỏi chung nhất định. Vì luôn có những câu hỏi thú vị, phù hợp với nhiều chủ đề và có thể trò chuyện với nhiều đối tượng.

Hi vọng bạn sẽ thích bộ câu hỏi mình chọn lựa.

---

There will be many more times to come.

But no time will be the same.

No time is like the first time.

"The First Time" chat is a collection of questions for the day when you suddenly ask yourself "When was the first time I did something, most recently?".

Hope you have an enjoyable time.

SMALL NOTE IF YOU BUY MULTIPLE QUESTION SETS
Between sets of questions in a conversation, there are always some common questions.

  Chatchat is always updated with new questions to ensure diverse content and limit duplication.

However, between ministries there will still be a certain percentage of common questions. Because there are always interesting questions, suitable for many topics and can converse with many audiences.

Hope you will like the set of questions I chose.

Review

 Bộ 64 câu hỏi Chuyện Trò - Lần Đầu Tiên
 Bộ 64 câu hỏi Chuyện Trò - Lần Đầu Tiên
 Bộ 64 câu hỏi Chuyện Trò - Lần Đầu Tiên
 Bộ 64 câu hỏi Chuyện Trò - Lần Đầu Tiên
product