Bộ 64 câu hỏi Chuyện Trò - Ngày Nắng

SKU:CT002-2
175,000₫
hoặc 58,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

Ngoài kia, phố đông hay đang thưa. Trời trong xanh, hay nhiều mây trắng. Gió đang lặng, hay thổi mát lành.

Thế nào cũng thích, vì ở đây lòng mình đầy nắng.

chuyệntrò “Ngày Nắng” là bộ sưu tập những câu hỏi cho một ngày vui vẻ nhẹ nhàng.

Hi vọng bạn sẽ có một khoảng thời gian thú vị.

LƯU Ý NHỎ NẾU BẠN MUA NHIỀU BỘ CÂU HỎI
Giữa các bộ câu hỏi của  chuyệntrò luôn có một số câu hỏi chung.

 chuyệntrò vẫn luôn cập nhật các câu hỏi mới để đảm bảo nội dung đa dạng và hạn chế trùng lặp.

Tuy nhiên, giữa các bộ vẫn sẽ có một tỉ lệ câu hỏi chung nhất định. Vì luôn có những câu hỏi thú vị, phù hợp với nhiều chủ đề và có thể trò chuyện với nhiều đối tượng.

Hi vọng bạn sẽ thích bộ câu hỏi mình chọn lựa.

---

Out there, is the street crowded or sparse? The sky is clear blue, or has many white clouds. The wind is calm and cool.

I like it no matter what, because my heart is full of sunshine here.

"Sunny Day" chat is a collection of questions for a light, fun day.

Hope you have an enjoyable time.

SMALL NOTE IF YOU BUY MULTIPLE QUESTION SETS
Between sets of questions in a conversation, there are always some common questions.

  Chatchat is always updated with new questions to ensure diverse content and limit duplication.

However, between ministries there will still be a certain percentage of common questions. Because there are always interesting questions, suitable for many topics and can converse with many audiences.

Hope you will like the set of questions I chose.

Review

 Bộ 64 câu hỏi Chuyện Trò - Ngày Nắng
 Bộ 64 câu hỏi Chuyện Trò - Ngày Nắng
 Bộ 64 câu hỏi Chuyện Trò - Ngày Nắng
 Bộ 64 câu hỏi Chuyện Trò - Ngày Nắng
product